Zarejestruj się i załóż konto

Aby uzyskać dostęp do transmisji na żywo i wykładów musisz założyć konto wypełniając poniższy formularz.
Twój adres e-mail będzie jednocześnie Twoim loginem przy logowaniu

Formularz jest aktywny do dnia 04.10.2020 r.

* Pola obowiązkowe

KLAUZULA INFORMACYJNA

Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 158 (,,Bayer”) oraz Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-821), ul. Żupnicza 11 („Siemens”) jako odrębni
administratorzy danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) informują Pana/Panią, iż:

1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb organizacji XXIV Szkoły Rezonansu Magnetycznego („Konferencja“);

2. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne jeśli chce Pan/Pani uczestniczyć w Konferencji;

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego

4. Pana/Pani zgoda;

5. Pana/Pani dane mogą być częściowo przekazywane i przetwarzane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których poziom ochrony danych może być niższy
niż w krajach europejskich. W takich przypadkach zapewniamy wystarczające bezpieczeństwo Pana/Pani danych m.in. poprzez zawieranie szczegółowych umów z odpowiednim podmiotem
odbierającym dane;

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez wyłącznie przez okres niezbędny do organizacji Kongresu oraz przedawnienia roszczeń z tego tytułu,

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;

10. Więcej informacji o Polityce Prywatności Bayer można uzyskać pod adresem: http://www.bayer.com.pl/pl/polityka-prywatnosci.php
Więcej informacji o Plityce Prywatnści Siemens Healthcare można uzyskać pod adresem: https://www.siemens-healthineers.com/pl/zgoda-marketingowa

11. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku do Inspektora Danych Osobowych na adres Privacy.Poland@bayer.com lub
dataprivacy.func@siemens-healtineers.com

Anuluj