8. Poszerzenie prawej komory serca – Katarzyna Gruszczyńska