7. Poszerzenie cienia śródpiersia na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej – Anna Chodorowska