3. Wewnątrzmózgowe wzmocnienie kontrastowe – Barbara Bobek-Billewicz